top of page

LIGJE DHE RREGULLORE TË LIDHURA ME DRONET

EASA

EASA është organizata e Bashkimit Evropian me seli në Këln të Gjermanisë, e ngarkuar me sigurinë dhe aspekte të tjera të lidhura me menaxhimin e aviacionit civil.

easa logo.jpg

LIGJET NË SHQIPËRI

Në Shqipëri ende nuk ka rregullore të veçantë për dronet. Ajo do të jetë pjesë e Ligjit për Aviacionit Civil

ministria e infrastruktures.png
bottom of page