top of page

KUSH JANË SEKTORËT DHE KLIENTËT E INTERESUAR

Me tekonlogjitë e reja gjithnjë e më të sofistikuara dhe efikase, nuk ka sektor të ekonomisë, biznesit dhe industrisë që nuk është interesuar të përfitojë nga përdorimi i droneve.  Sektorët dhe klientët që janë të interesuar ndahen në persona privatë dhe në ato të biznesit, përfshi edhe institucionet dhe entet shtetërore. Sipas kategorive të përcaktuara në ligj dhe në rregulloren e autoritetit kompetent, liçencimi, çertifimie dhe respektivisht trainimi është i detyrueshëm. Disa nga sektorët dhe bisneset që mund të jenë të interesuar të përdorin dronet janë si më poshtë:

bottom of page