top of page

KOMPANI DHE ORGANIZATA TË RËNDËSISHME

EASA

EASA është organizata e Bashkimit Evropian me seli në Këln të Gjermanisë, e ngarkuar me sigurinë dhe aspekte të tjera të lidhura me menaxhimin e aviacionit civil.

easa logo.jpg

AUVSI

AUVSI (Shoqatë Ndërkombëtare e Mjeteve të Transportit pa Pilot) është një nga organizatat më të mëdhë jo-ftimprurëse e dedikuar sistemeve të avancuara të robotikës dhe mjeteve pa pilot ku përshihen edhe dronet. Kjo shoqatë përfaqëson kompani, profesionistë dhe ekspertë nga më shumë se 60 vënde.

AUVSI.png

UAVDACH

UAVDACH, shoqata më e madhe evropiane me seli në Berlin dhe anëtarë nga vëndet gjermanofolëse dhe më tej. UAVDAH është organizata më me ekspierencë në fushën e droneve me një traditë të gjatë në fushën e konsulencës, lobimit, networkut dhe trajnimit për të gjithë anëtarët e saj dhe kundrejt industrisë, ligjëvënësit dhe instancave të tjera shtetërore.

UAV-DACH small.jpg

AAC

AAC (Autoriteti Shqiptar i Aviacionit Civil, është institucioni qëndror shtetëror i menaxhimit, rregullimit dhe ekzekutimit të strategjisë dhe politikave të aviacionit civil në Shqipëri. Ai është në varësi direkte të Ministrisë së Transportit dhe përfqëson Shqipërinë në organizatat ndërkombëtare të lidhura me fushën e aviacionit.

aac - small.png

JEDA

JEDA (Joint European Drone Association) is the largest European Association with members from almost all the EU countries with the aim to advocate and represent interests of all its members and national associations towards the EU institutions, industry, public opinion and other stake holders involved in the UAS

1st option.png

WUAVF

“WORLD UAV FEDERATION is the organization committed to promoting the development of UAV industry and technology worldwide with certain professional and ethical standards.”

Jincai Yang , Chairman & Founder

WUAVF-header-300.png
bottom of page