top of page

Information

Operator i kësaj faqje interneti

Shoqata Shqiptare e Droneve

Adresa: 

Sheshi Willson

Rruga "Sulejman Delvina"

Ndërtesa 2, Hyrja 14, Ap. 4

PBOX: 1019 Tirana
ALBANIA

Telefon: +355 xxxxxx
office@albanian-drone.org
www.albanian-drone.org

Drejtor Ekzekutiv i autorizuar të përfaqësojë shoqatën:
Flamur Çelaj

Rregjistruar në gjykatën e Tiranës

Numri: xxxxxx

NIPT: xxxxxx

Përgjegjës për përmbajtjent:

Adrian Haxhiaj

Disclaimer

Despite careful control of the contents, we do not assume any liability for the contents of external links. The operators of the linked pages are solely responsible for the content of their pages.

Copyright:

ALBANIAN DRONE ASSOCIATION is a registered trademark in Albania.

Credits

Photos:

Unsplash

bottom of page