top of page
IMG-20210719-WA0002 (002).jpg

WORKSHOP NË FUSHËN E AVIACIONIT CIVIL

Në datën 19 Korrik, nga Autoriteti Shqiptar i Aviacionit Civil, u organizua një workshop në kuadrin e Projektit Ndërrajonal midis Shqipërisë, Rajonit të Pulias, Itali dhe Malit të Zi në fushën e inovacionit me fokus UAS dhe Urban Air Mobility. Shoqata Shqiptare e Droneve u përfqësua nga Drejtori Ekzekutiv Flamur Çelaj dhe anëtarët e bordit Enkeldea Toska dhe Adrian Haxhiaj

Image by Headway

Takimi i parë i bordit

Në datën 26 Qershor organizohet mbledhja e parë e Bordit ku do të vendosen piketat e para të shoqatës dhe pregatiten e diskutohen planet e projekteve në të ardhmen.

bottom of page